02.02. В каната тя зърна

старите си песни с Лакан

плю в пазвата си и си пусна музика

в слушалките докато бавно стъпваше с

именно “с” мислите си качени върху

дванайсет-сантиметрови сантименти

в тях се отразяваше бившият й мъж

който влачеше несподелената си любов

през подлеза на пиянството

за да прекоси булеварда на красотата

напът към бъдещите си

творчески планове

                                    Стоил Рошкев