05.01. една отворена ръка,

един отворен вик и някакви пера:

пробуждане

Какво сега?

в страната на неизречените думи,

на бъдещите мисли,

трепкат листа, играе вятърът,

смееш се:

гу-гу-гу 

Ще те взема ли? Ще ме вземеш ли?

гу-гу-гу

Какво е това? Твое ли е?

други, небесни светове заживяват в мен

За кого е? За какво е?

Разперва се. И пак се свива.

Ръка ли е? Крило ли е?

гу-гу-гу

Ще ме погалиш ли?

гу-гу-гу   

Ще полетим ли?

гу 

Константин Кучев