07.01. На Музата, Поетът,

Навярно бил ядосан…

… е отговорът, който

търсиш на въпроса…

На листа бял, защото,                                               

изтръскал е перото!

Васил Иванов