10.01. Част 14

Главата ми се замая. Изведнъж целият свят започна да се върти. Отстъпих назад и паднах. Той се затича. Усетих как ме хваща. Надигна главата ми. Викаше нещо, но гласът му бе толкова далечен, че не можех да го разбера. Черна завеса се спусна пред очите ми. Мракът не остана за дълго, ала след като се разсея ми поднесе жестока изненада. Кошмар! Всичко това не бе нищо повече от един кошмар. Що за шега беше това?

П.П.

Любовта към един кошмар…

Avitkrn