15.01. Когато болка незаслужена стъмни

душата ти –

че искаш да запалиш

огънче надежда в ближен,

а те застига

като че всепоглъщаща себичност,

ти сам-самичък запали

на обич лампата.

…И ще ухаеш

в меката й светлина

като букетче

дъхави цветя.

Дачо Господинов