17.01. ЦВЯТ НА ГЛУХАРЧЕ

Цвят от напъпила нежност

свито шепне в букет от цветя:

– Разменям живот за надежда,

аромат на дъх с топлина.

Със устни от страст напоени,

поднесете ме бавно към нея.

И през топли вълни до студени,

до единствено цяло се слея.

Аз вярвям, че там ще открия,

жадувана топла ръка.

Своя допир във нея ще впия.

“Във дихание падна нощта”…

Илия Деведжиев