22.01. Ти беше тук преди няколко мига,

сладък парфюм ми напомня за теб.

Танци и шепот, отворена книга,

повей довян от косите от мед.

Силно кафе в неизстинала чаша,

силует на тела върху топло легло.

Последни акорди от любимата наша

песен, събрала ни често в едно.

Стъпките тихи дочуват се боси,

нежният глас шепне в ъгъла стих.

Разказ за твоята обич се носи.

Изгубих те тъкмо, а едва те открих.

Ивайло Василев