04.02. Черна калинка влезе през прозореца.

Хоризонтът приближава – тъмен. Трака. Пръска –

кръв мастило в облака.

Атланти се давят под Перловска.

В струите танцуват уейв  призраци.

В капка дъжд чувам смеха ти.

Сълзят ангели.

Водата е Христос – отново разпнат.

Петър Канев