05.02. Капчиците вода по кожата ти

са всички многоточия,

които съм искал да ти кажа.

Позволи ми да ги преглътна и изтрия,

за да си,

за да сме.

Валентин Попов