21.02.

Кое почиташ: статуята

или светлината,

която я преобразява,

която въздига камъка –

там лежи първият отговор:

там, в потрепването

на застиналите очи,

там, в промяната, която

пита какво виждаш,

какво изричаш.


Колкото монументи,

толкова сенки,

толкова кръга

до проглеждането –

лъч върху леда, прах,

прах по повърхността, думи,

думи, които да почитат

не студа, не изреклия –

изреченото.

Александър Христов