24.02.

Промоция


Душата ми – отчаяна промоция.

Очукана, все още е в движение.

Понякога се скапва от емоции,

но тях ги давам с намаление.

*

Черната боя почти беше скрила

белезите на захабената табела.

Надписът – четлив с изразен курсив,

почеркът – вероятно женски.

“Поредната!” си помисли той със

злокобна усмивка.

Антон Терзиев