07.03.

От изток тиха

светлина огрява.

На запад – залез

младостта опява.

От север топъл стон в

ухото шепне:

прости за вчера!

Наслада като в огън

трепне –

да изгорим под хълма на Венера.

Илия Вълков