08.03.

…Човек мие друг човек:

онези места, които човекът не достига от себе си,

вече не ги достига или никога не ги е виждал,

човек търка съсредоточено, нежно и методично,

като за първи път, и последен…

Марин Бодаков