12.03.

Бог беше доволен… Бе сътворил съвършената графика… Плавната триизмерна крива на изкушението… с която постави на чудовищно изпитание мъжката половина от човечеството… А след хиляди години еволюция… от Адам през милионите му наследници, никой така и не успя да открие зависимостта, свързваща толкова съвършено точките от пространството в тази Божествена линия…

Воден Чаиров