07.04.

Сивотата спря

 с накъсана насъщност

 свита неузнаваемо

 сякаш пепелна вечност.

Спря току да се взриви

спря…късно е да впечатли

просто сивота

скрила мимолетно

късче светлина.

Анатолий Добранов