15.04.

Привидна само свобода

Влече ни към безкрая

На нашата самота

А там е истината

Загнездила се в нашите сърца

Истината за най-скъпото

За обичта към нашите деца…

Димитър Митов