17.04.

Човка и очи и перушина –

това е лястовицата, която пролетта ми носи.

Далечна –

пада като дъжд,

докато достигне раменете – тя е пара.

Далечна –

мухите я прескачат,

щом погледа й само във мухи се цели.

Далечна –

но само птица затлъстяла

от старост някъде лежи

далечна.

Борис Роканов