21.04.

… Затворих входната врата и въздъхнах Тежко!


Изкачвайки се по стълбището, гледам Красотата на паравана!.. Усещам някакси, че някой е спрял Светлината,… Още повече пъти слязох и се изкачвах…

Момчил Георгиев