22.04.

Той беше Йорик.

Винаги е бил

и никога не стана „е”.

Роди се в съвършено време –

„беше бил”.

Череп в монолог на датски принц

съчинен от майстор на сонет

и драма.

Също като нас

(не знам за вас).

Аз съм листопад от страници

и странно е

да не си Хамлет

да не си Дания

да не си

Земя.

Владислав Атанасов