23.04.

СЕНКИ, ПОЛУСЕНКИ

В полумрака нещо още шава,

може даже да е любовта,

а утрата все така,

студени си остават,

как мечтая да те доближа!

Да вървим заедно нататък,

към изгряваща в душите ни зора

заедно да се спускаме в прохлада

на забавилите ритъма сърца!

Просто сенки, полусенки,

като в тишина крещя,

а тъмата в сърцата,

мачка на душата

спихналата се мечта!

Максим Велков