29.04.

Изронена след дъжд стрелка,

отсреща – лява, отсам е дясна,

– пейзаж унил, безинтересен…

Но пуст е чистия асфалт.

Животът, хората, къде са?!

Дъждът прокуди ли ги, е неясно,

в извън сценична, нефотогенична,

и нехудожествена кал?

Стойчо Й. Божилов