05.05.

Просто устроен отсам решетките живот: лампа, ключ и елтабло;

триъгълник, система, ред и цокъл; топлина, уют и пот, мъждене.

Отвъд решетките на коридора светът е светло сложен:

пейка без човек, човек без пейка и две разперени ръце.

Излита ли или долита?

Васил Гарнизов