07.05.

Говор


Повече от доста години

в задната стая на ума,

дълбоко в тила,

между плътните черти

на тъпите дни

бразди необратимо смущение.

Задкулисен шум…


…ввввъх в стъклено бяло.

Димитър Щуров