17.05.

Използвано с години индиго, върху което са се преплели следите от стотици текстове, писани на ръка и печатани на машина, и думите звучат в какафоничен хор, без да придават важност на собственото си значение и се отдават на общия тон, който не винаги може да бъде определен като добър, но също така и не може да бъде наречен лош. Ето един произволен за невярващите. …Гърдите й бяха красиви. Или поне така ми се струваше като я гледах в сумрака. Постъпателните движения, чието анданте едва сдържах, доставяха също толкова неудържимо удоволствие, както на мен, така и на нея – поне така ставаше ясно от равномерното сумтене, което издавахме и двамата… На тръгване откраднах парфюма й, за да имам аромата й поне докато не изветрее…

Денис Коробко