18.05.

…когато всичко свърши
когато твоят срок на годност изтече
раздай останалите здрави твои части
на твоите приятели
и после, бавно и полека тръгвай
към нищото
помни
от теб остава само спомен
и този спомен може да не е добър
раздай краката си на хората, които ходят бавно
раздай ръцете си на хората, които имат нужда да прегърнат някого
раздай очите си на тези, които искат да погледнат слънцето, макар за миг
раздай ушите си на този, който не е чул достатъчно добре мелодията на душата си
раздай, каквото става
а останалото…

останалото
и без това
не ти е служило
дори на теб… …когато всичко свърши
когато твоят срок на годност изтече…

Венци Мицов