21.05.

ЗА СВОБОДАТА
Действително, с каква нелепа лекота
помръдва волята си из ръцете,
присвива жилите във китките
с насечени движения,
почесва се по челото,
отпива от студената си чаша, казва:
ето, свободен човек!

Мартин К. Илиев