01.03.

Ако обърнеш гръб на тъмнината

която трудно ти изневерява

ще мога ли да бъда

този който

изписва бъдеще

върху гръбнака

на вече неслучайната ти мисъл

съблякъл сутиена

на раздялата?

Николай Владимиров