27.03.

Изгрев

Мрачните тонове

на нощното спокойствие –

ненаситно заели

част от живота ни…


Там някъде,

зад сивата скука,

ще проблесне първият утринен лъч

и ще събуди

нови горски цветове.

Бойко Цветков