29.03.

Първата! За незапознатите с “презряния” вече руски език, вероятно ще бъде странно, че Вася може да бъде момиче Василена. А Женя може да бъде момче Евгени!

Контадин Кременски