26.04.

Простряно е до другите

моето име!


Закачено

за презиме и фамилия

за да ме разпознават.


А всъщност какво съм?


Поредният слип

прострян

до всички останали!

Господин Никой