27.04.

поставени сме тук като стръкове трева

които трябва да се обичат без да се нарязват


 и строят се мостове през атомите, за да се привържат

двата бряга – този и онзи, тази и онази


цветя посяват се сами понякога на най-високи

хълмове, бърда

и гаснат тези вечери, когато гниеше и листопадът


поставени сме като стръкове трева

за да бъдем просто най-грозното в нечий букет

Георги Славов