01.05.

*

След някакви си пет години ще те стигне

онази първа ерозия, победата над розовото

върху ландшафта на лицето ти.

Ще станеш версия на онова,

което общо взето си.

Обзета от предогледалното учудване,

ще си ме спомниш пак: като предмет, като посуда. Аз

ще бъда материалното и окончателното в стаята

(това е всъщност понятието ти за мен като за края).

Ще бъда скришна глътка, седатив, цигара,

ключът от лампата

и чашата до теб.

Среднощните предмети

в този ред.

Иван Ланджев